Apibendrinamoji išvada yra ta, kad dėl pirmiau išvardytų priežasčių pasaulinė gintaro pramonė pereina į naują ekonominę stadiją – recesijos stadiją, o ji gali peraugti į gilią pasaulinę krizę.

Tokiu teiginiu buvo baigtas mūsų straipsnis, rašytas šių metų balandį. Vis dėlto daugelis gintaro perdirbėjų, pardavėjų ir kasėjų turėjo nedidelę viltį, kad galbūt šio ekonominio proceso kažkaip bus išvengta.

Mūsų konsorciumas labai apgailestauja, kad ekonomikoje nėra žodžio „galbūt“, o yra tikslūs ekonominiai ciklai, kurių išvengti neįmanoma – galima tik sušvelninti.
Šių metų rugsėjį pasaulyje įvyko net dvi specializuotosios juvelyrinių dirbinių parodos (Gdanske ir Honkonge). Tai savita per daugelį metų savaime susiformavusi darbinė praktika, skelbianti apie naujo rudens sezono pradžią. Daugelį metų gamintojai aktyviai pirkdavo gintaro žaliavos atsargas (kurių turėdavo užtekti iki ateinančių metų kovo), mažmenininkai skubėjo įsigyti kuo daugiau gintaro dirbinių rudens ir žiemos sezonui. Visi viską suprato, visiems viskas buvo aišku.

Šiemet rudens sezonas taip ir neprasidėjo. O prasidėjo masinės gintaro žaliavos spekuliantų arba, kitaip tariant, perpardavėjų, nemokumo procedūros. Nuo jų neatsiliko gintaro dirbinių ir pusgaminių gamintojai, jie visais būdais ir už bet kokią kainą stengėsi kuo greičiau parduoti savo prekių atsargas ir nors šiek tiek atsiskaityti su kreditoriais.

Gintaro laivas skęsta, ir skęsta dideliu greičiu, negailėdamas nei didelių, nei mažų.
Konsorciumas per pastaruosius kelis mėnesius gavo daug užklausų iš gintaro verslo dalyvių su vienu klausimu: „Ką daryti?“
Todėl žingsnis po žingsnio norėtume pereiti nuo mūsų straipsnio literatūrinės įžangos prie realių ekonominių skaičių ir faktų pasaulinėje gintaro pramonėje.

1. Gintaro žaliavos gavyba
Pats jautriausias gintaro pramonės sektorius, nuo kurio daugiausia priklauso visos pramonės sėkmė. Pradėkime nuo lyderio, kuriam priklauso apie 90 proc. visų pasaulio gintaro žaliavos išteklių, Kaliningrado gintaro kombinato (Rusija).
Bet kokiam nors šiek tiek su ekonomika susijusiam piliečiui aišku, kad didžiausios ekonomikos krizės rinkoje įvyksta ne šiaip sau. Krizė – tai tik visos grandinės ekonominių klaidų pasekmė, neteisingų sprendimų rezultatas, o to gintaro versle daugiau, negu reikia, ir lyderis čia mūsų jau minėtas Kaliningrado gintaro kombinatas.
Kaliningrado gintaro kombinatas kasmet išgauna vis daugiau gintaro žaliavos. Šiais metais numatyta 450 tonų, ateinančiais – panašiai. Visiška kombinato nekompetencija ir nesiorientavimas gintaro versle neigiamai paveikė ne tik visą pasaulinę gintaro pramonę, bet ir dėl tokios veiklos gintaro kombinatas pats gali labiausiai nukentėti. Konsorciumo „Le’Amber“ nuomone, jau pirmojoje ateinančių metų pusėje kombinatas gali atsidurti ties bankroto riba ir tapti nemokus. Šiandien kombinatui turėtume užduoti keletą paprastų klausimų:
– Kokie gamybiniai pajėgumai šiandienos pasaulinėje gintaro pramonėje?
– Koks ne tik gintaro išteklių, bet ir pagamintos produkcijos pasaulinės rinkos poreikis?
– Kiek gintaro realizuojama pasaulyje per metus?
– Kokią dalį perdirbamo gintaro pasaulyje sudaro Kaliningrado žaliava?
Tikriausiai į šiuos ir kitus klausimus atsakymų nesulauktume, nes Kaliningrado gintaro kombinatas jų tiesiog nežino, o žinoti privalo.
Kai gintaro žaliavos pasiūla pasaulyje 5–6 kartus viršija paklausą, tikėtis kažko gero neverta. Tik šių metų pabaigoje numatomos nepanaudotos gintaro žaliavų atsargos pasaulyje sudarys apie 1 300 tonų (apie 500 tonų Kaliningrade (KGK) + apie 500 tonų Kinijoje (strateginis partneris) + apie 300 tonų (spekuliantai ir perdirbėjai). Kinijos bendrovė „Jiangsu Yulingljng Jewelry Technology Co.“, vadinama Kaliningrado gintaro kombinato strategine partnere, tiesiog nemato išeities iš susidariusios situacijos ir tapo anksčiau pasirašytų sutarčių ir įsipareigojimų įkaite. Ši bendrovė susiduria su dideliais finansiniais sunkumais ir tiesiog artimiausiu metu gali nesugebėti įvykdyti savo įsipareigojimų (pridedame vaizdo medžiagą iš gintaro žaliavos sandėlio Kinijoje).

Šiandien gintaro žaliavos kainos indeksas „Stock 442“ nukrito iki kritinio lygio – žemiau 2011 metų kainų lygio. Tai pirmasis atvejis per pastaruosius septynerius metus. O palyginti su 2014 metais, kaina sumažėjo beveik keturis kartus.
Ukrainietiškos gintaro žaliavos tiekėjai, neturėdami pramoninės žaliavos gavybos, judėjo paskui rinką. Rinkoje nelikus paklausos, kartu neliko ir pasiūlos. Kasyba Ukrainoje tiesiog sustojo arba sumažėjo iki minimumo.
Taip pat sustojo ir gintaro žaliavos kontrabanda, o ji daugelį metų buvo lyg rakštis gintaro versle.

2. Gamyba arba gintaro žaliavos perdirbimas

Šiandien drąsiai galima teigti, kad pasaulyje neliko organizuotos perdirbamosios gintaro pramonės.

O jeigu nėra kam perdirbti, nėra prasmės ir kasti.

Pirmieji gamybą sustabdė (dar 2017 metų pavasarį) arba iki 10 proc. sumažino stambiausieji pasaulio perdirbėjai Kinijoje. Šios gamyklos perdirbdavo apie 50 proc. visos pasaulio rinkai tiekiamos žaliavos. Aktyviai investavo į rinkos reguliavimą, naujų technologijų kūrimą ir juvelyrinių dirbinių iš gintaro populiarinimą, reklamą. Gamyklų veiklos sustabdymo priežastis – netvarka žaliavų rinkoje. Jau nuo 2014 metų konsorciumas įspėjo, rašė ir aiškino visų lygių žaliavų tiekėjams (ir Kaliningrado gintaro kombinatui) apie galimas neigiamas pasekmes gintaro pramonėje, esant stichiniam ir neorganizuotam gintaro žaliavos paskirstymui. Deja, į šiuos įspėjimus nebuvo atsižvelgta, o buvo aklai siekiama tik vieno užsibrėžto tikslo – kuo didesnių pajamų parduodant kuo didesnius gintaro žaliavos kiekius bet kam ir bet kur. Tokia, ypač Kaliningrado gintaro kombinato, trumparegiška politika visiškai sužlugdė ne tik vietinį Rusijos perdirbėją, bet ir Rusijoje patvirtintą valstybinę gintaro pramonės vystymo strategiją iki 2025 metų, kuri dabar liks tik popieriuje, kaip neįgyvendinta svajonė.
Sustabdžius stambių gamyklų veiklą Kinijoje, tuščioje nišoje atsidūrė apie 2 000 nekvalifikuotų smulkiųjų ir vidutinių Kinijos perdirbėjų. Jie, kaip ir žaliavų tiekėjai, panoro kuo greičiau prigaminti standartinės gintaro produkcijos ir kuo skubiau ją realizuoti už geriausią kainą. Tokio ekonominio reiškinio pasekmė – perprodukcija, kuri ėmė stabdyti tų pačių smulkiųjų ir vidutinių įmonių darbą.
Pagal konsorciumo skaičiavimą šiuo metu Kinijoje aktyvią gamybinę veiklą vykdo tik 15 proc. smulkiųjų ir vidutinių įmonių. Kitos įmonės sustabdė gamybą ir nusprendė visą dėmesį skirti finansinių problemų sprendimui, nes beveik visos apyvartinės lėšos buvo įsisavintos iš kreditinių išteklių. Dabar šie perdirbėjai visą dėmesį nukreipė į sandėlyje esančių prekių atsargų realizavimą ir kreditų grąžinimą. Bet ir didmeninės prekybos sektoriuje vyrauja visiška recesija. Statistika labai liūdna. Šiuo metu Kinijoje yra apie 150 tonų nerealizuotų gintaro dirbinių ir pusgaminių. Šiandien ir neįmanoma parduoti didesnio prekių kiekio.
(Pridedame vaizdo medžiagą nuo šių metų rugsėjo 15 dienos iš kažkada klestinčių gintaro prekybos namų Šendžene.)

Išpūstas ir sprogęs gintaro burbulas Kinijoje bumerangu smogė ne tik Kinijos rinkai, bet ir visai gintaro pramonei pasaulyje.

3. Mažmeninė prekyba
Mažmeninė prekyba, ypač Kinijoje, kurioje labiausiai pasaulyje buvo išvystyti specializuotieji gintaro parduotuvių tinklai ir prekyba internetu, pasiekė žemiausią veiklos tašką per pastaruosius 25 metus. Kažkada klestinčios gintaro bendrovės sumažėjo. Vienas iš didžiausių Kinijoje gintaro parduotuvių tinklų (nesutiko būti įvardytas), kuris dar prieš 5 metus valdė apie 100 gintaro dirbinių parduotuvių, šių metų rugsėjį liko tik su trimis. Ir taip visoje Kinijoje.
Europoje veikia tik keletas stambesnių gintaro dirbinių parduotuvių tinklų, šiuo metu skaičiuojančių tik nuostolius.
Pavienės parduotuvės irgi neturi kuo pasigirti, ir jų vaidmuo visai gintaro pramonei yra labai mažas.

Slegiančios skolos tiekėjams ir iki minimumo kritęs pardavimas visą mažmeninę prekybą atvedė į stagnacijos periodą. Tikėtis ekonominio augimo, investicijų ir naujų struktūrinių pokyčių šioje vienoje iš svarbiausių gintaro pramonės atšakų artimiausiu metu tikrai neverta.
Iš turimos konsorciumo statistinės medžiagos galime prognozuoti, kad 2018 metais pajamos iš pardavimo pasaulinėje gintaro pramonės mažmeninėje prekyboje bus 10 kartų mažesnės, palyginti su 2014–2015 metais.
Apibendrindami pasaulinės gintaro pramonės padėtį ir tokios padėties priežastis 2018 metų spaliui, norėtume grįžti prie to, nuo ko pradėjome:

„Pasaulinė gintaro pramonė iš recesijos perėjo į gilios ekonomikos krizės ciklą, kuris tikrai nebus trumpas.“